slunolamy

SLUNOLAMY

Nekonečné možnosti stínění budov díky rozsáhlému sortimentu prvků.

Obecné rozdělení venkovních slunolamů

slunolamy_1V dnešní době je u novostaveb kladen čím dál větší nárok na prosvětlení a tepelné zisky od slunce. Ale zejména v letních měsících mohou tyto tepelné zisky způsobit v interiéru nepříjemné klima z důvodu přílišného prohřátí nebo i nadměrného jasu v místnosti.
Slunolamy nám nabízí řešení jak toto sluneční záření efektivně a elegantně zastavit, ještě před dopadem na plochu okna.

slunolamy_2Předsazené slunolamy můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. Jsou to slunolamy horizontální a slunolamy vertikální. V obou kategoriích můžeme nalézt různé druhy lamel a systémů řešení tak, abychom byli schopni úspěšně vyhovět všem potřebám zákazníka.

Co si o tom myslí slunce

slunolamy_3Poloha slunce se liší každou hodinu, den ode dne. Rozdílné pozice jsou viditelné na diagramu sluneční dráhy. Tyto diagramy jsou závislé na pozici na zeměkouli, která je určena stupni zemské šířky a délky. Diagramy jsou vždy závislé na slunečním čase (nejvyšší pozice slunce je v poledne 12:00) a musí být přizpůsobena do konkrétní místní časové zóny a zimního nebo letního období. A za pomoci této skutečnosti v kombinaci s orientací elevace může být spočítán přesný úhel stínění ke stanovení rozměru stínícího prvku.

slunolamy_4

Neméně důležitým aspektem je také úroveň jasu v místnosti. Kupříkladu hodnota intenzity osvětlenosti venku v letní slunečný den se může pohybovat i kolem 100 000 luxů. K takto vysoké hodnotě se uvnitř v místnosti nedostaneme nicméně i tak může být osvětlenost v místnosti větší než je příjemné a vhodné např. k práci. Ideální osvětlenost se samozřejmě posuzuje dle účelu místnosti, ale měla by se pohybovat mezi 300 – 1000 luxy. I v tomto mohou slunolamy pomoci a přizpůsobit osvětlenost požadavku.

Sunclips

slunolamy_5Konstrukce typu Sunclipse se skádá z lamel z extrudovaného hliníku ve tvaru C, které mohou být průběžně spojovány nebo umístěny do rámu. Pomocí těchto lamel lze vytvořit různé tvary stínění podle vašich požadavků. Lamely mají šířky 96mm, 130mm a 176mm.
Lamely jsou vždy kotveny do podpůrných profilů nebo konzol, které jsou kolmé na směr lamel. Jednotlivé lamely a profily se dají vzájemně kombinovat.

slunolamy_6-7Horizontální alternativa slunolamu Sunclips poskytuje několik možností řešení. Standardní sklon lamel je vždy dle jednotlivých typů 45° nebo 60°. Také je několik možností velikosti lamel 96, 130 a 176mm.

slunolamy_8

slunolamy_9

slunolamy_10

slunolamy_11

slunolamy_12
Vertikální typ vytvoří permanentní vizuální bariéru nebo jako ideální stínění na západní nebo jižní zdi. Je zde také možnost mít lamely v kazetě. Standardní sklon lamel je vždy dle jednotlivých typů 45°. Umístěním lamel do kazety se dá aplikovat jakýkoliv sklon i rozteč lamel dle konkrétního požadavku. Také je několik možností velikosti lamel 96, 130 a 176mm.

slunolamy_13
slunolamy_14-15

Icarus

Lamely typu Icarus jsou profily z extrudovaného hliníku, které mají uzavřený aerodynamický charakter a jsou vhodné jako stínění, obklad fasády nebo jako vizuální bariéra. Lamely mají šířku od 100 do 480mm a jsou k dispozici ve třech různých typech lamely.

slunolamy_16

slunolamy_17

slunolamy_18

slunolamy_19

Vertikální i horizontální systém stínění Icarus Quickfix je unikátní patentovaný stínící systém, který drží jednoduše a diskrétně za pomocí klipů. Konzola Quickfix se skládá z jednoho klipu připojeného k nosnému profilu a z vidlicového profilu spojeného s lamelou pomocí nýtů. Tato dvoudílná konstrukce umožňuje materiálu lamely objemové změny vlivem teploty bez přenosu napětí do nosných profilů. Tento systém také umožňuje vytvoření průběžné linie stínění.

slunolamy_20

slunolamy_21Horizontální systém stínění pomocí lamel umístěných mezi bočními profily. Široký výběr lamel, sklonu, vyložení i tvaru. Boční profily jsou kotvený přímo do vynášecí konstrukce. Jedna strana je dotažena a druhá má vůli z důvodu teplotní roztažnosti materiálu. I vertikální systém lze umístit do kazety a navíc jej lze opatřit pojezdy a udělat z něj posuvné panely.


slunolamy_22

slunolamy_23

slunolamy_24

Unikátní řešení rohu

slunolamy_25Ať už se jedná o lamely Sunclips nebo Icarus požadavek na řešení rohu, které se v dnešní době stává nezbytností je jasný. Všude kde je navržen roh musí být návaznost jednotlivých linií nenápadná, plynulá a musí se stát součástí architektonického řešení.

slunolamy_26Všude, kde je navržený roh mohou být lamely seříznuty do požadovaného úhlu tak, aby lamely na sebe seděly a zajistily atraktivní a estetický výsledek. Musí se pamatovat zejména na vlastnosti materiálu z hlediska jeho tepelné roztažnosti.
Dvě možnosti instalace rohu z hlediska tepelné roztažnosti materiálu

slunolamy_27-29

slunolamy_30

Icarus movable

slunolamy_31Speciální typ slunolamu nabízí systém Icarus movable Jedná se o pohyblivý systém s libovolnou lamelou ze série Icarus poháněný buďto motorem nebo s pohonem manuálním. Lamely Icarus jsou všechny spojeny průběžným táhlem tak, že se dá náklon lamel měnit v závislosti na aktuální potřebě či požadavku až o 90°. Toto řešení je možné v horizontálním i vertikálním provedení a v závislosti na širokém spektru lamel Icarus je použití i značně variabilní.

slunolamy_32

Cilium

slunolamy_33Cilium je dynamické stínění Renson, které může být měněno z vertikálního (uzavřená pozice) před oknem na horizontální (otevřená pozice) nad oknem. V letních měsících nabízí Cilium řešení proti přehřívání přímými slunečními paprsky a dokáže tak omezit spotřebu energie jinak potřebné na umělé chlazení. Současně stále zajišťuje dostatečnou míru prosvětlení interiéru místností, protože nechává difuzní složku slunečního záření vstoupit dovnitř a redukuje tak potřebu umělého osvětlení. U většiny budov jsou také poměrně markantní náklady na vytápění. Je důrazně doporučeno užívat v maximální míře tepelné zisky ze slunce během chladných období roku. Cilium nabízí řešení. Při vytažené poloze lamel umožňuje neomezený vstup slunečních paprsků během chladných měsíců.

slunolamy_34

slunolamy_35-36

Lamely IRISS

slunolamy_37Naprostá novinka lamela IRISS v sobě kloubí výhody slunečního stínění vertikálního slunolamu s neomezenými možnostmi LED zobrazovacího panelu pomocí LED pásků integrovaných v přední části lamely. Díky své konstrukci je lamela v horizontální poloze a umožňuje tak vstup světelným paprskům dovnitř místnosti současně pak brání přehřívání v nejteplejších letních měsících. Přidanou hodnotou tohoto systému jsou integrované LED pásky, kterými můžete vytvořit zobrazovací zařízení dle vašeho požadavku.
S lamelami IRISS získá budova dynamický obrazový systém s minimálním dopadem na architektonický projev budovy. Naopak IRISS je součástí stínění, které se lehce začlení do jakéhokoliv rázu architektury. Zobrazovací možnosti tohoto stínění nemusí být užívány pouze k reklamě, ale můžete neomezeně vytvářet různá estetická řešení fasád, stínění nebo jako obklad.

slunolamy_38

Panel IRISS je schopen zobrazovat statický i dynamický obsah videa s 281 biliony barev. Na rozdíl od ostatních je IRISS viditelný i za denního světla díky LED diodám s vysokým jasem. IRISS může být ovládán dálkově a obsah, který se má zobrazovat můžete načíst kdekoliv na světě.

Linius

Systém Linius slouží jako souvislé opláštění fasády. Lze ale použít také jako oblad či jako sluneční stínění. Hliníkové lamely jsou kotveny do nosných profilů, které jsou kotveny k podkladu. Díky spoustě typů lamel lze vymyslet opravdu originální řešení.

slunolamy_39

slunolamy_40

slunolamy_41

slunolamy_42

slunolamy_43

I zde je velmi důležitým ohledem akustika. Nadměrný hluk je velmi nepříjemný a svým způsobem nám také dokáže znehodnotit životní prostředí. Toho jsme si vědomi a v naší
nabídce naleznete také akustický obklad. Akustickou funkci zajišťuje minerální vata, která redukuje hluk, ale současně umožňuje konstrukci dýchat.

slunolamy_44

slunolamy_45Některé lamely lze dokonce ohýbat pod radiusem 800mm abychom mohli vyhovět i těm nejspecifičtějším požadavkům architektů a převádět tyto návrhy do reality

slunolamy_46K dispozici je tento systém také v samostatně stojící variantě, kde je ale vždy nutné respektovat konkrétní místní větrné zatížení a maximální dovolené rozměry na konkrétní použití.

Systém je určen jako doplněk fasády je k dispozici také široké příslušenství. Do systému lze implementovat také jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře libovolného rozměru. Otevírání je možné dovnitř i ven. V některých případech je vyžadován přístup za průběžnou fasádu například pro servis a údržbu průmyslových jednotek. Deře mohou být opatřeny zámky, otočnými čep, madly či řetězy.

slunolamy_47

Do některých profilů lze aplikovat také síť proti hmyzu abychom zamezili nezvaným návštěvníkům přístupu do fasády. Některé profily mají mřížku již zabudovánu v sobě.

slunolamy_48

Systém Liniuswood je unikátní patentovaný koncept, který snoubí kvality hliníku a přírodní vlastnosti dřeva. Stabilita systému je zachována díky hliníkovým nosným profilům kotveným k podkladu.

slunolamy_49

Pro lamelu je použito cedrové dřevo, které propůjčuje fasádě dekoraci a velmi přírodní a elegantní vzhled. Lamely jsou kotveny k nosným profilům pomocí klipů. Výhodou je nízká udržbovost lamel, které jsou vhodné pro přirozené stárnutí si i po letech zachovají svůj vzhled.

Panely

slunolamy_50Posuvné panely nabízejí jedinečné řešení pro ty, kteří rádi kloubí funkčnost s designem. Jedná se vždy o hliníkový rám ve kterém je lamelová výplň. Tato lamelová výplň pod úhlem 33°. Tato lamelová výplň může být s hliníku či dřeva. Nově lze také dekor dřeva aplikovat na hliníkové lamely. Tyto lamely mohou být vždy fixní a nebo v verzi privacy pohyblivé, aby bylo možné v případě potřeb zcela uzavřít plochu panelu.

slunolamy_51Jako výplň panelu může být použita také screenová látka, která je vypnuta do hliníkového rámu.

slunolamy_52Zvláštní variantou hliníkových slunolamů je také verze s lamelovou výplní plano. Kdy je použita lamela obdélníkového tvaru, která je instalována do rámu pod 90°. Toto řešení kloubí ideální zastínění s velmi dobrou možností výhledu z interiéru.

slunolamy_53

Různé možnosti jsou také v dolním vedení panelu. Panely mohou být vedeny na klasickém L profilu, v U profilu ale je zde také unikátní patentované vedení flexiguide, které je zajištěno pomocí pružného čepu, který v případě nerovného podkladu pohltí rozdíl výšek až do 5 cm.

Barevná provedení

vzorník RALVšechny námi dodávané typy nabízíme standardně v eloxu. Samozřejmostí je také možnost lakování do jakékoli barvy RAL. Jednotlivé barvy nabízíme také ve dvou variantách a to hladké a strukturované. Dále můžete volit mezi matnou a lesklou povrchovou úpravou. Všechny ostatní viditelné komponenty jsou barevně doladěny k základní či speciální barvě hlavní konstrukce a profilů.

slunolamy_55Pro lakování konstrukcí se používají vysoce kvalitní laky odolné nejen mechanickému poškození a UV záření, ale také odolné vůči agresivnímu mořskému podnebí a soli. Velký důraz je kladen také na maximální barevnou stálost použitých materiálů.

Profesionální servis a záruka

slunolamy_56Může vám připadat bizardní mluvit u tak jednoduchého produktu jako jsou slunolamy o profesionálním servisu. My jsme přesvědčeni o opaku. Každý typ slunolamu má svoje specifika jak už při výběru a zaměření, ale také při samotné realizaci.

slunolamy_57Při výběru konkrétního slunolamu hraje tedy roli především orientace otvoru a typ podkladu pro kotvení a typ či sklon použité lamely. Návrh záleží také na umístění a typu samotné budovy. Neváhejte kontaktovat naše proškolené obchodní zástupce, kteří vám s výběrem ochotně i odborně poradí.

slunolamy_58A právě na kvalitní servis týkající se nejen kvalitního návrhu, ale také správného poradenství pro naše klienty se naše společnosti, značky DIAMOND DESIGN soustředí. Proto na našich showroomech naleznete vždy ochotný a profesionálně vyškolený personál, schopný zodpovědět všechny vaše dotazy týkající se našich produktů.