Kvadrát akustické panely

AKUSTICKÉ PANELY KVADRAT

Kvadrát akustické panelyNaše smysly zásadně určují, jakým způsobem zažíváme svět. Pohodlné akustické prostředí zvyšuje pohodu a motivaci. Prostor se špatnou akustikou má opačný účinek. Optimalizace akustické kvality může být pro dnešní architekty náročná. Tvrdé povrchy současných konstrukcí staveb jako je sklo a beton, mohou vést k většímu odrazu zvuku a způsobit tzv. “akustický smog”.
  
Akustické panely Soft Cells značky Kvadrat nabízejí ideální řešení pro jakoukoli designovou koncepci. Mohou být konstruovány tak, aby zajišťovaly pohltivost zvuku třídy A, třídy B nebo třídy C. To vám umožní vytvořit příjemné akustické prostředí, které podporuje koncentraci, spolupráci a komunikaci.

PROČ JE DOBRÉ ZABÝVAT SE ZLEPŠENÍM AKUSTICKÝCH PODMÍNEK

Kvadrát akustické panelyAbychom měli motivaci se zlepšením akustického mikroklimatu interiéru vůbec zabývat, je nezbytné pochopit důležitost akustiky v prostoru jako takové. Vnitřní uspořádání současných interiérů je do značné míry formováno technickými možnostmi moderní komunikace. S ohledem na potřebu vytváření sítí došlo k transformaci směrem k vytváření více komunikativních, vícevrstvých a propojených prostředí. Vždy je nutné uvědomit si, v jakých prostorách chceme hledat řešení a čeho jím chceme dosáhnout.
  
Často se stává, že je nutné akustické řešení např. do přednáškových či konferenčních místností. Zde je funkce jasně dána – existuje vždy jeden řečník a je nezbytné, aby jej všichni výborně slyšeli. Velmi důležitá je také prostorová akustika v prostředích, kde se schází větší počet osob, zde je dobré, aby se lidé bavící se mezi sebou dobře slyšeli, ale aby se navzájem nerušili například v jídelnách, restauračních provozech či nemocničních a školských zařízeních. Naprosto nejdůležitější je sektor kancelářských řešení, kterým se zde budeme věnovat nejpodrobněji.
  
V rámci těchto struktur otevřených kancelářských prostor jsou soukromí a skupinová sféra prostorově oddělené, avšak obecně se nacházejí přímo vedle sebe. V důsledku toho jsou potřebné akustické podmíněné zóny.

Kvadrát akustické panelyKvadrát akustické panelyKvadrát akustické panely

Akustické zónování má svůj smysl z hlediska typu práce a funkční firemní komunikace. Každý ke své práci potřebuje jiné akustické pohodlí a je nutné brát toto zónování kancelářských prostor v úvahu. Jen systémovým oddělením požadované soukromé a skupinové sféry je možné dosáhnout podmínek, v nichž je možná akusticky nerušená práce uprostřed rušné kanceláře. Mnoho nových moderních budov trpí špatnou akustikou. Příčinu lze nalézt až v přílišné snaze prostory co nejvíce otevřít, zprůhlednit, optimalizovat. Vytvořit prostory co nejvíce architektonicky zdařilé, flexibilní, optimálně vybavené pro práci. Občas lze při srovnání s dřívější architekturou, která nabízela lepší akustické podmínky, vypozorovat jistou nerovnováhu. Můžeme oprávněně mluvit o “akustickém smogu” v moderním pracovním prostředí. Nejvíce ovlivňují náš pocit pohody aspekty smyslového vnímání. Obvykle jsou nejdůležitějšími faktory naše emoční bezpečnost, naše vnímání prostoru a lidí kolem nás, dobré vidění a vnímání barvy, vjemy chutí a zápachu, pocity dotyku a tepla a nakonec samozřejmě vnímání našeho akustického prostředí jako pohodlného.

Kvadrát akustické panelyKvadrát akustické panelyKvadrát akustické panely

Bylo již vědecky dokázáno, že fyzická a psychická zátěž z hluku v kanceláři mezi pracovníky může mít za následek zhruba 25-30%-ní ztrátu výkonu. Navíc hlučné, stresující pracoviště zaměstnancům vadí a neradi v takovémto prostředí zůstávají. Možná se tedy ptáte, jaký je hlavní cíl zmíněných akustických opatření? Zlepšit srozumitelnost slov a vět i na větší vzdálenosti a pomoci vytvořit atmosféru, která podporuje dobré životní podmínky a pracovní produktivitu.

PANELY SOFT CELLS

Kvadrát akustické panelyKvadrát akustické panelySoft Cells jsou akustické panely značky Kvadrat, které zajišťují zvukovou absorpci až třídy A. Mohou být instalovány jak na stěnách, tak na stropech. Jsou dostupné v širokém sortimentu textilií a lze je bez problémů integrovat do jakéhokoliv návrhu. Panely Soft Cells přinášejí do interiéru místnosti akustické pohodlí, estetickou dokonalost a příjemné hmatové povrchy.
  
Přitom poskytují řešení akustických výzev moderní architektury a podporují produktivitu. Rámy panelů Soft Cells jsou vyráběny minimálně z 50% z recyklovaného hliníku. Jsou vybaveny patentovaným napínacím mechanismem, který zajišťuje, aby nebyly ovlivněny teplotou či vlhkostí po mnoho let.

Soft Cells mění kvalitu prostoru jako žádný jiný akustický výrobek. Kombinují špičkovou akustickou výkonnost s estetickou dokonalostí, patentovanou technologií rámu, udržitelným designem a mimořádnou trvanlivostí. Jsou dostupné ve standardních nebo uživatelských velikostech, snadno se instalují, jsou znovu použitelné a nabízejí vynikající návratnost investic.
  
Technická specifikace systému byla navržena pro akustické pohodlí širokopásmovým zařízením ve všech příslušných oktávových pásmech mezi 200 a 4000 Hz. Pro projektanta, architekta či specialistu na akustiku se tak otevírá možnost přizpůsobit panely Soft Cells specifickým akustickým parametrům místností.

SOFT CELLS STANDARD

Kvadrát akustické panelyKvadrát akustické panelyPanely Soft Cells Standard z nabídky značky Kvadrat se spoléhají na dvě vrstvy textilie napnuté pro účinnou kontrolu hladiny zvuku. Tato verze nabízí typicky třídu zvukové pohltivosti C podle normy ISO 11654.
  

Tento typ je vhodný zejména pro:

 • Prostory s mírnou potřebou pohlcování zvuku
 • Prostory s velkými volnými plochami – zejména u stropů
 • Prostory, kde je potřeba vysoká absorpce na stěnách a širokopásmová absorpce jako podhled

  
1.Hliníkový rám, 2. Přední textilie, 3. Zadní textilie

Hloubka panelu: 49 mm
Hloubka instalace: záleží na instalační metodě
Délka: min. 200 mm / max. 6000 mm
Zvukový rozsah: 200 – 4000 Hz
  

Panelové komponenty
Jsou vyrobené z prvotřídních materiálů. Součásti v jednotlivých panelech Soft Cells jsou navrženy tak, aby spojovaly výjimečnou trvanlivost a estetickou dokonalost.
Napínací mechanismus
Patentovaný mechanismus v panelech Soft Cells udržuje tkaninu pod konstantním napětím pružin a vytváří efekt „kůže bubnu“, což zabraňuje prověšení.
Rohy
Svazky a záhyby kolem rohů jsou vyztuženy speciální vložkou, která zajišťuje přebytečnou tkaninu. Důležité je, že to nemá vliv na přirozený pohyb textilie.
Koncovky
Vytvoření leštěného vzhledu s koncovkami lze zakrýt malou mezerou mezi nainstalovanými měkkými buňkami a stěnou.
Materiál hliník, šířka: 55 mm, délka: max. 3000 mm, v jednom kusu
Textilie a barvy:
Basel, Casa, Divina 3, Field, Remix 2, Steelcut 2, Steelcut Trio 3, Time 300, Toto 330*

Soft Cells Boardline

Kvadrát akustické panelyKvadrát akustické panelySoft Cells Boardline značky Kvadrat mají za textilní vrstvou ještě výplň z akustické izolace. Tato verze nabízí typicky širokopásmovou třídu zvukové pohltivosti A podle normy ISO 11654.
  

Tento typ je vhodný zejména pro:

 • Prostory s těžkými až středně závažnými problémy s dozvukem a šumem
 • Prostory s omezenou volnou plochou pro akustickou regulaci na stěnách nebo stropech
 • Snižování doby dozvuku díky širokopásmové absorpci

  
1. Hliníkový rám, 2. Přední textilie, 3. Akustická výplň

Hloubka panelu: 49 mm
Hloubka instalace: záleží na instalační metodě
Délka: min. 200 mm / max. 6000 mm
Zvukový rozsah: 125 – 5000 Hz

Panelové komponenty
Jsou vyrobené z prvotřídních materiálů. Součásti v panelech Soft Cells jsou navrženy tak, aby spojovaly výjimečnou trvanlivost a estetickou dokonalost.
Napínací mechanismus
Patentovaný mechanismus v panelech Soft Cells udržuje tkaninu pod konstantním napětím pružin a vytváří efekt „kůže bubnu“, což zabraňuje jejímu prověšení.
Rohy
Svazky a záhyby kolem rohů jsou vyztuženy speciální vložkou, která zajišťuje přebytečnou tkaninu. Důležité je, že to nemá vliv na přirozený pohyb textilie.
Koncovky
Vytvoření leštěného vzhledu s koncovkami umožňuje zakrýt malou mezerou mezi nainstalovanými měkkými buňkami a stěnou.
Materiál hliník, šířka: 55 mm, délka:: max. 3000 mm, v jednom kusu
Textilie a barvy:
Basel, Casa, Divina 3, Field, Highfield 2, Pro 3, Steelcut 2, Steelcut Trio 3, Toto 330*

SOFT CELLS LOWTONE

Kvadrát akustické panelyKvadrát akustické panelyPanely Kvadrat s obchodním označením Soft Cells Lowtone mají speciálně vyvinutou membránu ze skelného vlákna, která je umístěna za napnutou přední textilií pro kontrolu hladiny zvuku. Toto v kombinaci s akustickou výplní zajišťuje vynikající akustickou výkonnost v nízkých a středních frekvencích od 125 Hz nahoru.
  
Tento typ je vhodný zejména pro:

 • Prostory se zvláštními akustickými požadavky, tedy nejen s požadavkem na zvukovou pohltivost.
 • Kombinaci s jinými typy panelů Soft Cells pro malé místnosti nebo prostory s velkými volnými plochami.
 • Vysokofrekvenční absorpce a vysokofrekvenční odraz – prostředí s konstantními nízkofrekvenčními zvuky, např. ventilační systémy.

  
1. Hliníkový rám, 2. Přední textilie, 3. Akustická výplň, 4. Textilie ze skelného vlákna

Hloubka panelu: 49 mm
Hloubka instalace: záleží na instalační metodě
Délka: min. 200 mm / max. 6000 mm
Zvukový rozsah: 125 – 500 Hz

Panelové komponenty
Jsou vyrobené z prvotřídních materiálů. Součásti v panelech Soft Cells jsou navrženy tak, aby spojovaly výjimečnou trvanlivost a estetickou dokonalost.
Napínací mechanismus
Patentovaný mechanismus v panelech Soft Cells udržuje tkaninu pod konstantním napětím pružin a vytváří efekt „kůže bubnu“. To zabraňuje prověšení.
Rohy
Svazky a záhyby kolem rohů jsou vyztuženy speciální vložkou, která zajišťuje přebytečnou tkaninu. Důležité je, že to nemá vliv na přirozený pohyb textilie.
Koncovky
Vytvoření leštěného vzhledu s koncovkami můžete zakrýt malou mezerou mezi nainstalovanými měkkými buňkami a stěnou.
Materiál hliník, šířka: 55 mm, délka: max. 3000 mm, v jednom kusu
Textilie a barvy:
Standardní sada textilií byla testována na absorpci zvuku podle normy ISO 11654 / EN ISO 354. Další textilie mohou být na požádání testovány na akustickou výkonnost.

SOFT CELLS REFLECTIVE

Kvadrát akustické panelyKvadrát akustické panelySoft Cells Reflective mají za textilní vrstvou reflexní desku. Tento model nabízí typicky absorpci zvuku třídy E podle normy ISO 11654.
  
Tento typ je vhodný zejména pro:

 • Prostory, kde řeč / zvuk potřebuje projekci v určitém směru, např. blízko řečníka v konferenční místnosti nebo v hudebním sále nad orchestrem.
 • Prostory, které jsou vybaveny pokročilým akustickým designem s reflexními i absorpčními panely v kombinaci s jedním konzistentním povrchem / vzhledu
 • Kombinace reflexních (tvrdých) akustických vlastností s estetickým měkkým a hmatovým textilním povrchem měkkých buněk.

  
Hloubka panelu: 49 mm
Hloubka instalace: záleží na instalační metodě
Délka: min. 200 mm / max. 6000 mm
  
1. Hliníkový rám, 2. Přední textilie, 3. Reflexní ocelový plech

Panelové komponenty
Jsou vyrobené z prvotřídních materiálů. Součásti v panelech Soft Cells jsou navrženy tak, aby spojovaly výjimečnou trvanlivost a estetickou dokonalost.
Napínací mechanismus
Patentovaný mechanismus v panelech Soft Cells udržuje tkaninu pod konstantním napětím pružin a vytváří efekt „kůže bubnu“. To zabraňuje prověšení.
Rohy
Svazky a záhyby kolem rohů jsou vyztuženy speciální vložkou, která zajišťuje přebytečnou tkaninu. Důležité je, že to nemá vliv na přirozený pohyb textilie.
Koncovky
Vytvoření leštěného vzhledu s koncovkami můžete zakrýt malou mezerou mezi nainstalovanými měkkými buňkami a stěnou.
Materiál hliník, šířka: 55 mm, délka: max. 3000 mm, v jednom kusu
Textilie a barvy:
Basel, Casa, Steelcut 2, Steelcut Trio 3

SOFT CELLS ELEMENTS

Kvadrát akustické panelyElements od Kvadrat Soft Cells jsou jednoduchý, modulární systém stěnových akustických panelů, který pomáhá zlepšit kvalitu zvuku v kancelářích, zasedacích místnostech a dalších vnitřních prostorech. Postavené na osvědčené technologii Soft Cells Broadline. Patentované panely mohou být konfigurovány tak, aby poskytovaly absorpci zvuku třídy A a přispívaly tak ke zvýšení pohody, motivace a produktivity.
  
Vzhledem k přední textilní vrstvě Elements také zlepšují estetiku místnosti. K dispozici je tento systém v 15 velikostech panelů, 7 typech textilií Kvadrat a 242 barvách, prvky usnadňují specifikovat řešení, které splňuje akustické a estetické potřeby prostoru.

Řešení je určeno zejména pro:

 • Interiérové architekty hledající předdefinovaná řešení
 • Prostory s omezenou volnou plochou na stěnách pro akustickou regulaci
 • Snižování doby dozvuku díky širokopásmové absorpci

  
Hloubka instalace: 55mm se stěnovými konzolami
Zvukový rozsah: 125 – 5000 Hz
  
Textilie a barvy:
Casa, Divina 3, Divina MD, Divina Melange 2, Field, Remix 2, Steelcut Trio 3

PHILIPS LARGE LUMINOUS SURFACES

Kvadrát akustické panelyVytvořte vnitřní prostory, které berou dech pomocí jediného řešení. Za vrstvou textilu jsou do akustických panelů zkvalitňujících zvukové podmínky integrovány vícebarevné LED diody Koncept, které nabízejí nekonečné způsoby hraní si s barvou, pohybem, strukturou a světlem. S lehkostí potom můžete vyjádřit emoce, vytvořit návrhové prohlášení a přinést prostory k životu. Světelná textilie je natažena na rámech a napínacích mechanismech panelů Soft Cells, které mohou být instalovány na stěny i stropy. Dostupné jsou textilie značky Kvadrat, zlepšující estetickou, kvalitu ať už jako zapnuté či vypnuté. Svítidlo se snadno instaluje na stěny a stropy. Lze jednoduše připojit k síti a propojit mezi sebou ethernetovými kabely. Panely jsou ovladatelné přes kterýkoli počítač připojený k síti panelu, dálkový ovladač nebo prostřednictvím aplikace DiscoverMe.

Kvadrát akustické panelyKvadrát akustické panelyKvadrát akustické panely

LÁTKY A BARVY

Kvadrát akustické panelyKvadrát akustické panelyTextilie představují barvu a hmatovou kvalitu. Mohou v okamžiku změnit prostředí místnosti. Jsou prostředkem, jak přidat osobitost, měkkost a přírodní materiály do interiéru, čímž se zvýší pocit pohody.
  
Na čistě praktické úrovni přinášejí textilní výrobky také mnoho cenných výhod.
Umožňují opticky rozdělit nebo sjednotit různé části prostoru a také mohou pomoci optimalizovat světelné podmínky. Zlepšují akustické podmínky, díky nimž je prostředí pohodlnější a produktivnější.
  
Panely Soft Cells bezproblémově vyhoví libovolné konstrukční koncepci. A to díky všestrannosti panelů, širokému výběru textilií Kvadrat (více než 200 barev), ze kterých byla většina testována na akustickou výkonnost, a rozsáhlé nabídce tvarů panelů. Ideální informace pro ty, kteří hledají cestu, jak akustické panely nenápadně včlenit do konkrétních témat interiéru. Panely je možné snadno demontovat, znovu potáhnout jinou textilií a opět nainstalovat, aby bylo možné vyhovět novým designovým požadavkům.
  
Není tedy žádným problémem ladit textilii panelů Soft Cells s dalšími textiliemi v interiéru. Značka Kvadrat nabízí také záclony či vysoce kvalitní čalounické textilie, což značně ulehčuje a zrychluje práci na designu vašeho interiéru.

  
Soft Cells jsou k dispozici v komplexním výběru textilií Kvadrat, které se dodávají v široké škále sofistikovaných barev a stylů. Všechny byly testovány na absorpci zvuku podle normy EN ISO 354.
  
Vytvořeny ve spolupráci s některými nejlepšími světovými designéry, architekty a umělci.

ACOUSTIC PANEL SIMULATOR

Kvadrát akustické panelyAkustický simulátor poskytuje informaci o tom, jak mohou panely Soft Cells zlepšit akustické podmínky místnosti.
  
http://soft-cells.com/acoustics/simulator
  
Klikněte na tlačítko Start a poté jednoduše přidávejte panely Soft Cells na stěny nebo na strop a poslechněte si sami, jaký výsledný akustický efekt panely vytvoří.

MOŽNOSTI INSTALACE

Jedinečně všestranný design panelů Soft Cells zajišťuje jejich instalaci způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu projektu. V praxi to znamená, že můžete určit umístění, zakřivení a úhel instalace, který přesně odpovídá vašim potřebám.

Instalace na zeď a na strop pomocí magnetů
Kvadrát akustické panelyKvadrát akustické panelyMagnet umožňuje demontáž panelu bez jakýchkoliv nástrojů. Tento způsob instalace je vhodný na zeď i strop. Hloubka pohledové plochy panelu k podkladu je 55 mm.

Instalace na strop zavěšením pomocí lanek
Kvadrát akustické panelyInstalace pomocí lanek je vhodná všude tam, kde nelze použít magnet a kde je požadován zavěšený strop. Hloubka pohledové plochy panelu k podkladu je 120 mm.

Instalace na strop pomocí otočného závěsu a západky
Kvadrát akustické panelyV případě nutnosti zachování přístupu pod panel také po instalaci (např. z důvodu revizí systémů nebo šachty) je výhodné použít panel s kloubovým uložením. Hloubka pohledové plochy panelu k podkladu je 55 mm.

INTEGRACE PRVKŮ A FLEXIBILITA ŘEŠENÍ

Systémy Soft Cells lze snadno kombinovat s jinými systémy technických služeb, jako jsou napájecí zástrčky, ventilační agregáty, sprinklery a AV zařízení, aniž by došlo ke ztrátě akustického výkonu nebo estetického vzhledu.

Kvadrát akustické panelyKvadrát akustické panelyKvadrát akustické panely

Panely Soft Cells nabízejí výjimečnou designovou flexibilitu. Jsou přizpůsobitelné jakémukoliv tvaru tak, aby vyhovovaly všem akustickým, dle projektu specifickým, i obchodním potřebám.
Díky rámu lze dosáhnout optimálního napnutí látky panelu podle jeho konkrétní velikosti, tvaru, orientace a zakřivení. Je opravdu jednoduché obměnit Soft Cells tak, aby splňovaly nové designové požadavky. Rychle se instalují, mohou být stejně snadno demontovány, znovu potaženy jinou látku a opět nainstalovány. Konstrukce rámů umožňuje, aby se tento proces opakoval tak často, jak je požadováno.

PÁR SLOV O VÝROBCI AKUSTICKÝCH PANELŮ

Společnost Kvadrat je lídrem v oblasti textilních inovací už od roku 1968, kdy byla založena. Vyrábí moderní, vysoce kvalitní textilie a textilní výrobky pro architekty, návrháře a soukromé spotřebitele, tedy produkty určené pro veřejné prostory i domácí interiéry. Kvadrat je mezinárodně proslulá a progresivní, konstrukční společnost, odhodlána neustále tlačit hranice estetického, tvůrčího a technologického pokroku v textilním designu.
  
Společnost Kvadrat se na trhu prezentuje pod čtyřmi specializovanými značkami. Kvadrat, Kvadrat Soft Cells, Kvadrat / Raf Simons a Kinnasand.
Značka Kvadrat / Raf Simons produkuje exkluzivní textilní výrobky a doplňky pro domácnost. Kvadrat Soft Cells vyrábí akustické panely. Kinnasand navrhuje progresivní záclony. Značka Kvadrat se zabývá vysoce kvalitním čalouněním, koberci a textilními výrobky.

Kvadrát akustické panelyKvadrát akustické panelyKvadrát akustické panelyKvadrát akustické panely

Kvadrat Soft Cells vytváří plně přizpůsobitelné, vysoce výkonné akustické panely charakterizované estetickou excelencí a výjimečnou všestranností. Odrazem zmíněného jsou akustické panely Soft Cells, které stanovují měřítko udržitelnosti, flexibility a trvanlivosti. Soft Cells se používají v řadě vizionářských architektonických výdobytků po celém světě.
  
Patří mezi ně: Královská dánská knihovna, Oxfordská univerzita, PricewaterhouseCoopers, Rolls-Royce a Microsoft.

PROFESIONÁLNÍ SERVIS A KVALITA DIAMOND DESIGN

Kvadrát akustické panelyV DIAMOND DESIGN vám odborně pomůžeme s výběrem ideální látky tak, abyste se nemuseli probírat desítkami vzorníků, a pomůžeme vám s návrhem pro vás nejvhodnějšího systému panelů.
  
V našich showroomech naleznete osobité prostředí, které vám dá prostor pro klidný a ničím nerušený výběr. Rádi vám poradíme ve vašem výběru. Pokud hledáte inspiraci, můžete nerušeně brouzdat našimi kolekcemi a my se postaráme o vaši pohodu během hledání toho nejlepšího produktu pro váš interiér.

Kontaktujte nás Kontaktujte nás